Гласуването за избор на състезатели в 100% Power Мача на звездите ще започне на 1 март, вместо на обявената дата 27.2. поради технически причини, свързани с осигуряване на сигурността на сървърите ни. Продължителността на избора остава същата - 7 календарни дни."