Партньори

Престиж
Българска федерация по баскетбол
СпортЛаб ООД
Национална баскетболна лига
Reklamist.bg
Българска национална телевизия
Община Ботевград
basket.bg
sportal.bg
bball.bg
superbasket.bg

Партньори от предишни години

ХДИ Застраховане АД
Solvay
Овергаз